WEF

Vznik projektu a poslanie

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity na základe podnetu Veľvyslanectva USA na Slovensku prišla s myšlienkou realizácie projektu Women Entrepreneurship Forum, v rámci ktorého dostanú ženy – podnikateľky zo Slovenska príležitosť pod dohľadom fundovaných mentorov z USA zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské prostredie. Mentori poskytnú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a ich rastu, a zároveň im pomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť.

Poslanie a ciele

Myšlienka podporiť participáciu žien v podnikateľskej sfére vznikla aj v súvislosti s alarmujúcimi štatistickými informáciami, z ktorých vyplýva, že len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb v Európe tvoria ženy. Podnikanie je pre ženy vhodnou životnou voľbou, pretože  umožňuje flexibilne zosúladiť súkromný a pracovný život, najmä pokiaľ ide o pracovný čas a miesto práce. Okrem toho by mnohé ženy, ktoré stratili prácu v dôsledku hospodárskej krízy, mohli využiť svoje zručnosti a znalosti, založiť si vlastný podnik a vytvoriť vlastné pracovné miesto. V záujme zvýšenia tohto podielu budú podnikateľkám pomáhať mentori z USA (z podnikateľského prostredia).

Podľa Európskej Komisie, Európa potrebuje posilniť podiel podnikateľov v rámci hospodárstva a podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú najmä na ženy, keďže je ich stále menej v podnikaní ako ich mužských  kolegov.

V rámci 12 mesačného programu budú mať účastníčky príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska. Mentori poskytnú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a možnosti ich rastu, a zároveň im napomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť.

Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom kontinuálnej spolupráce medzi mentormi a mentorovanými, organizáciou workshopov a záverečnej konferencie.

Jednotlivé aktivity projektu sa budú realizovať v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, nakoľko základným cieľom projektu je zapojiť ženy – podnikateľky z celého Slovenska. Cieľovú skupinu tvoria nielen začínajúce a etablované podnikateľky, ale aj zamestnané ženy v spoločnostiach. Projektu sa zúčastní 60 mentees (20 na západnom Slovensku, 20 na strednom Slovensku a 20 na východnom Slovensku), ako aj 60 mentorov. Termín realizácie projektu je od 02/2013 do 10/2013.

Projektové aktivity

  • cyklus workshopov s americkými speakermi a  mentormi a slovenským lektormi na zvýšenie manažérskych schopností a zručností ako i na získanie praktických informácií pre zlepšenie podnikania

  • nadviazanie kontaktov, zoznámenia sa s podnikateľkami z rovnakej oblasti, možnosť vytvorenia budúcich vzťahov na dodávateľskej a subdodávateľskej úrovni, praktické informácie k rôznym témam, pomoc pri stabilizácii a rozvoji podnikania

  • poradenstvo slovenským podnikateľkám

  • stretnutia s americkými  podnikateľkami za účelom výmeny skúseností pri podnikaní a nadviazania nových kontaktov
  • možnosť priameho nadviazania kontaktov, oslovenie obchodných partnerov

Cieľová skupina:

  • ženy  začínajúce podnikateľky,
  • ženy podnikateľky a konateľky,

  • ženy a majiteľky podnikov,

  • ženy manažérky pracujúce vo veľkých spoločnostiach

 

Projektoví a asociovaní partneri