Ambasadorky

K_Absolonova
ABSOLONOVÁ Katarína
prekladateľské služby
-Nitriansky kraj-
L_Hurajova
HURAJOVÁ Ľudmila
Vzdelávanie a cudzojazyčná literatúra
-Trnavský kraj-
R_Jesenska
JESENSKÁ Renáta
obchod s čokoládou
-Prešovský kraj-
A_Kisova
KIŠOVÁ Andrea
maloobchod s elektrickými spotrebičmi
-Banskobystrický kraj-
T_Madarova_1
MADAROVÁ Terézia
služby v oblasti modelingu
-Trnavský kraj-
A 26340
MARKO Petra
produkcia tanca, kostýmov, tanečných vystúpení
-Bratislavský kraj-
S_Martakova
MARTÁKOVÁ Silvia
výroba a predaj tehotenskej módy
-Banskobystrický kraj-
M_Radosinska
RADOŠINSKÁ Martina
Sublimačná potlač a prešívanie látok
-Trenčiansky kraj-
Z_M_Stubbs_2
STUBBS Zlatica – Mária
poradenské služby
-Žilinský kraj-

Vznik projektu

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania zareagovala na výzvu Európskej komisie pre členov siete Enterprise Europe Network pod názvom „EU Network of Female Entreprenership Ambassadors" na jar 2009. Na základe dlhoročných skúseností s podporou a propagáciou podnikateliek prostredníctvom súťaže Podnikateľka Slovenska ho vypracovala spolu s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov a v lete 2009 ho schválila Európska komisia. Spolu s ďalšími desiatimi európskymi krajinami sa tak vytvorila Európska sieť ambasádoriek, ktorú slávnostne otvorila švédska korunná princezná Viktória 6. októbra 2009. Slovenskej verejnosti predstavili autori projektu veľvyslankyne podnikateliek, ako aj projekt samotný, počas úvodnej konferencie v novembri 2009 v Bratislave. Projekt potrvá do júna 2011.

Poslanie

Projekt Podpora podnikania žien na Slovensku sa zameriava na propagáciu podnikania žien prostredníctvom vytvorenia siete úspešných podnikateliek, tzv. ambasádoriek. Na Slovensku sieť reprezentuje deväť podnikateliek z každého samosprávneho kraja. Tie svojím príbehom inšpirujú ženy vo všetkých slovenských regiónoch, aby sa nebáli vydať na samostatnú dráhu podnikateľky. Stali sa vzorom a motiváciou, aby sa nebáli rozhodnúť o svojom osude a premenili svoj podnikateľské sny na realitu.

Projekt sa realizuje prostredníctvom praktických stretnutí a odovzdávaní autentických skúseností úspešnej podnikateľky s nezamestnanými ženami, matkami na materskej dovolenke a študentkami. Táto cieľová skupina získa možnosť osobnej konfrontácie svojich názorov, predstáv a vedomostí o podnikaní s podnikateľskou realitou a nadviaže kontakty na komunitu a inštitúcie zamerané na podporu podnikania žien na Slovensku.