EÚ siete

Idea a koncept ambasádorstva je prebratý z Veľkej Británie. V roku 2007 tam vznikla sieť ambasádoriek s cieľom získať 100 veľvyslankýň podnikateliek z každého regiónu. Ambasádorky podporujú a inšpirujú ženy k podnikaniu na dobrovoľnej báze, bez nároku na honorár. Na rovnakom princípe budú fungovať i strážni anjeli pre začínajúce podnikateľky.
 

Chcete sa dozvedieť viac o týchto európskych sieťach?

Navštívte ich webové stránky

Ambasádorky EÚ

Taliansko: WAI - Network of Female Entrepreneurship Ambassadors in Italy

Írsko: IRE-FAME - EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors Ireland (Ireland)

Dánsko, Nórsko a Island: FEN (Denmark, Norway, Island)

Francúzsko: FAME - Femmes AMbassadeurs de l'Entrepreneuriat

Švédsko: HerIdea2B (Sweden)

Poľsko: WfW (Poland)

Nemecko: Fem ENA DE - Network of Female Entrepreneurship Ambassadors in Germany

Mentori a Mentorky EÚ

Dňa 15. novembra 2011 bola vo Varšave, pri príležitosti poľského predsedníctva EÚ, inaugurovaná Európska sieť mentorov začínajúcich podnikatelike.  Z rúk Joanny Drake, riaditeľky EÚ pre Podporu konkurencieschopnosti MSP, a Grażyny Henclewskej, zástupkyne Ministerstva hospodárstva Poľska, prebrali zástupcovia mentorov zo 17ich krajín oficiálny certifikát. V súčasnosti sieť funguje v 17 krajiínách: Albánsko, Belgicko, Cyprus, FYROM, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Čierna Hora, Holandsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Turecko a Anglicko, v rámci ktorých bude pomáhať začínajúcim podnikateľkám naprieč celou Európou 170 mentorov.

work of Female Entrepreneurship Ambassadors in Germany

Viac informácií o Európskej sieti ambasádoriek a Európskej sieti mentorov, ako aj zoznam všetkých európskych ambasádoriek a mentorov nájdete:

Ambasádorky EÚ:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/ambassadors/index_en.htm

Mentori a mentorky EÚ:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/national_contacts_en.htm

Women Entrepreneurship portal: national and international women entrepreneurship organisations