Guardian Angels for Female Entrepreneurs

„Historické korene mentoringu pochádzajú z gréckej mytológie. Homérov
Oddyseus zveril svojho syna Tolemacha priateľovi Mentorovi, aby ho
pripravil na budúcu úlohu vodcu. Úlohou Mentora bolo odovzdať
Tolemachovi múdrosť a skúsenosti, povzbudzovať chlapca, aby myslel
sám za seba a prijímal zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy.“

[shortmenu menu="projekty" class="submenu" display="inline" enhance="true" ]