SERIÁL: Úspešné ženy v podnikaní – Katarína Absolonová (profil)

Predstavujeme Vám novú rubriku, v ktorej Vás postupne, každý mesiac, zoznámime s jednou úspešnou podnikateľkou. Každá z nich získala v minulom roku titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“ v rámci projektu Európskej komisie Podpora podnikania žien na Slovensku.

Úlohou ambasádoriek je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, či prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie.

K_Absolonova

Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Nitriansky kraj – Katarína ABSOLONOVÁ

Vysokoškolské štúdium angličtiny, ako i výrazný dopyt po prekladateľských službách, dali podnet k vzniku spoločnosti ASAP-translation.com v roku 2005. Katka Absolonová, ako jedna z prvých na Slovensku, začala využívať softvér na automatizovaný preklad.
Spoločnosť zabezpečuje expresné preklady všetkých jazykových kombinácií 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kvalita služieb je  garantovaná interným systémom riadenia kvality, ktorý je založený na európskej norme EN, ako i starostlivým výberom prekladateľov, spravidla rodených hovorcov daného jazyka. Navyše firma sponzoruje Prekladateľskú univerziádu a do budúcna má záujem uchádzať sa o značku kvality Slovak Gold. V súčasnosti zamestnáva 6 zamestnancov.

Aká je Katka a jej názory na podnikanie? Ako začínala a čo musela prekonať? Všetko nájdete v odpovediach, ktoré nám poskytla na naše zvedavé otázky.

Prečo ste začali podnikať?

Hlavným impulzom bol zvýšený záujem o dodávku komplexných jazykových služieb – viacjazyčných odborných prekladov a korektúr, ktorý som zaregistrovala na trhu.

Aké problémy ste museli na začiatku prekonať?

Bolo ich viacero. Najmä nočná a víkendová práca s cieľom rozširovania škály stálych a spokojných klientov.

Čo si najviac ceníte na Vašom podnikateľskom úspechu?

Cením si široký okruh domácich aj zahraničných klientov a našu schopnosť poskytovať im komplexné a kvalitné prekladateľské služby.

V čom má, podľa Vás, vlastné podnikanie výhodu oproti klasickému zamestnaniu?

Podnikanie umožňuje samostatnú organizáciu pracovného času a samostatné kladenie si pracovných cieľov.

Odkiaľ čerpáte energiu na zdolávanie nových výziev, ktoré sa spájajú s rozvojom Vášho podniku?

Energiu čerpám z vlastného presvedčenia, od partnera v podnikaní, zamestnancov a v neposlednom rade od klientov, ktorí nám dôverujú.

Ako zvládate zosúladiť Váš súkromný život (rodinu) s kariérou podnikateľky?

Strážim si každodenný pracovný čas. Večery a víkendy venujem výlučne rodine a vyhradzujem si čas aj na dva až tri každoročné dovolenkové pobyty na horách alebo pri vode.

Na čo ste najviac hrdá vo svojom živote?

Som hrdá na to, že svojou samostatnou prácou prinášam do rodiny zárobok na viac ako štandardnej úrovni, ako aj na to, že meno našej firmy má na Slovensku svoju váhu.

Čo by si mala žena, ktorá uvažuje nad podnikaním, najskôr uvedomiť? Aké by mala mať očakávania?

Podnikateľka musí byť schopná samostatne prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Nesmie mať nereálne očakávania, ale zároveň si má klásť ciele a vyvíjať primeranú snahu na ich dosahovanie.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu Podpora podnikania žien na Slovensku?

Rada by som psychicky podporila ženy, ktoré sa chcú pracovne osamostatniť najmä tým, že im predstavím svoju fungujúcu firmu a pokúsim sa prispieť k rozptýleniu ich pochybností.

V čom tkvie recept na to, aby žena bola nezávislá, úspešná a spokojná? 

Musí si vážiť samu seba, nebáť sa robiť rozhodnutia a stáť si za nimi. Tak isto si má brať ponaučenie z prípadných chýb.

Keby ste sa mali opätovne rozhodnúť, či začnete podnikať, urobili by ste tak znovu?
Určite áno.

Vizitka spoločnosti: 
ASAP-translation.com, s.r.o.
Karpatská 2
949 01 Nitra
tel.: 037/657 80 25, 657 80 27
fax: 02/33 01 61 25
e-mail: info@asap-translation.comasap@prelozime.sk
www.prelozime.sk

Pridaj komentár