Chcem byť mentor


Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 123

Položky označené * sú povinné.


(max. veľkosť 1Mb=1024Kb)

captcha
Prepíšte vyššie uvedený text

Historické korene mentoringu pochádzajú z gréckej mytológie. Homérov Oddyseus zveril svojho syna Tolemacha priateľovi Mentorovi, aby ho pripravil na budúcu úlohu vodcu. Úlohou Mentora bolo odovzdať Tolemachovi múdrosť a skúsenosti, povzbudzovať chlapca, aby myslel sám za seba a prijímal zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy.

Mentor:

Je človek, ktorého odborné vedenia môže napomôcť rozvinúť Vaše schopnosti, zlepšiť Váš výkon a maximalizovať Váš potenciál.

Kto sa môže stať mentorom?

 • ženy alebo muži, ktorí majú osobnú skúsenosť s vlastníctvom a riadením malých a stredných podnikov 
 • sú si vedomí špecifických problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky v začínajúcej fáze podnikania (napr. v  prístupe k finančným prostriedkom, pri získavaní kontaktov, vytváraní sietí, atď.)
 • sú ochotní poradiť a zdieľať svoje znalosti, skúsenosti a ich know-how (v mnohých prípadoch vcítiť sa do situácie začínajúcej podnikateľky a pochopiť ju)
 • budú vykonávať tieto aktivity na dobrovoľnej báze, t.j. bez nároku na odmenu, či honorár
 • skúsenosti s mentoringom (nie je podmienkou, ale sú výhodou)

Ako sa stať mentorom/mentorkou?

Pozorne si prečítajte vyššie uvedené kritériá, kto sa môže stať mentorom. Ak ich spĺňate, stačí vyplniť online formulár. Po úspešnom vyhodnotení dát budete upovedomený emailom so žiadosťou o Vašu fotografiu (min. 300 dpi) a Váš profil mentora/ky spolu s emailovým kontaktom bude zverejnený.

Profil mentora:

 • úspešný podnikateteľ, ktorý si rád rozširuje obzory
 • neustále sa vzdeláva
 • rád pomáha, odovzdáva skúsenosti a pracuje s ľuďmi
 • je sebavedomý
 • dodržiava princípy etického kódexu
 • záleží mu na rozvoji spoločnosti