Nový Online Mentoringový portál – Platforma žien Slovenska

Vážené dámy,

radi by sme Vás pozvali na prvé stretnutie novovzniknutej Platformy žien Slovenska.

Ako jednu z pilotných aktivít Platformy sme si pre vás pripravili ONLINE Mentoringový program. Pomôže Vám ľahšie sa orientovať vo svete podnikania a ponúkne vzdelávanie, tréningy, webináre a čo je najviac podstatné – koučing a mentoring od skúsených podnikateliek a podnikateľov. Toto všetko je dostupné zdarma a pre každého, s možnosťou získať cenné informácie pre začatie podnikania, alebo rady ako rozšíriť svoje podnikanie ďalej.

Na stretnutí vám predstavíme tento prvý komplexný poradenský portál pre ženy-podnikateľky dostupný na celom Slovensku, do ktorého sa budete môcť prihlásiť.

Inšpirujte sa od skúsených mentorov a mentoriek, nechajte si poradiť, vzdelávajte sa vo všetkých oblastiach podnikania.

Pýtajte sa a učte sa – staňte sa MENTEE!

3.4.2014 – 16:00    Bratislava (Cukrová 14, Staré Mesto)
7.4.2014 – 16:00    Žilina (Krajská knižnica, Bernolákova 47)
9.4.2014 – 16:00    Banská Bystrica (Diecézne pastoračné  centrum pre rodinu, Kapitulská 21)
10.4.2014 – 16:00  Košice (Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10)

Svoju účasť na stretnutí prosím potvrďte najneskôr dva dni pred termínom stretnutia vo vašom meste e-mailom na adresu:

office@platformazien.sk

Tešia sa na vás zakladateľky Platformy žien Slovenska!

Na stretnutí sa zároveň dozviete prečo a ako Platforma žien Slovenska vznikla, aké sú jej ciele a vízie; a tiež – ako sa môžete zapojiť a pomáhať nám v ich napĺňaní. Spojila nás motivácia pomôcť ženám, vytvoriť pre ne podmienky na lepšiu realizáciu, slobodu v rozhodnutiach a uplatnení, ich plnohodnotné začlenenie do všetkých odvetví podnikateľského, spoločenského, ale aj rodinného života. Sú medzi nami podnikateľky, manažérky, zástupkyne neziskového sektora, ženy, ktoré sa venujú profesionálnemu ale aj osobnostnému rozvoju. Všetky sa spájame pre vás … pre vašu budúcnosť.

_________________________________________________________________

Platforma žien Slovenska

Sídlo združenia
GRAND CASTLE Hrad a Kaštiel
Ulica Magdaleny Zai 1
033 01 Liptovský Hrádok

Kontaktné miesto
Cukrová 14
813 39 Bratislava
0948 236 735
office@platformazien.sk
www.platformazien.sk

Pridaj komentár