Projekt “We-Women for Expo”

V rámci svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutoční v dňoch 29. júna – 9. júla 2015 aj týždeň venovaný ženám a projektu „WE-Women for Expo“. Do projektu, ktorého kľúčovou témou je porovnávanie tradičnej stredoeurópskej a stredomorskej výživy, sa zapojí aj Slovensko, prostredníctvom plánovaných podujatí s účasťou slovenských a talianskych podnikateliek.

Spolu so združením talianskych podnikateliek AIDDA, ktoré bude na projekte participovať, bolo predstavených niekoľko myšlienok, ktoré by mohli byť počas trvania svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 zrealizované v slovenskom pavilóne:

  1. Konferencia počas týždňa venovaného ženám a projektu „WE-Women for Expo“, (29. jún – 9. júl 2015), na tému „ Jedlo a výživa v národných kultúrach (Stredná Európa – Stredomorie) s tradičnými ukážkami remesiel spojených s témou (čipka, textil, keramika)“. Porovnanie medzi slovenskými a talianskymi podnikateľkami.
  2. Stretnutie k téme „Od jedla k umeniu, alebo ako umelecké dielo“. Projekt je určený slovenským umelcom (výtvarné umenie, literatúra,..) a ich talianskym partnerom.
  3. Prezentácia k inovačným bio-start-upom, ktoré môžu zmeniť svet, medzi 2-3 slovenskými a talianskymi podnikateľkami.

Predstaviteľky AIDDA súčasne ponúkli projekt určený cestovným agentúram – kultúrny a obchodne orientovaný program, ktorý zahŕňa návštevu vo vybraných talianskych regiónoch. Ide konkrétne o Kampániu, sídlo Bourbonovcov v Caserte a textilných tovární v San Leucio, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie na svete. Druhou myšlienkou je návšteva múzeí sochára a maliara A. Burriho v regióne Umbria, ktorý tento rok oslavuje sté výročie narodenia a prechádzka po chodníkoch hľuzoviek a kašmírovej ceste.

Projekt „WE-Women for Expo“ dávame do pozornosti všetkým podnikateľkám, farmárkam, umelkyniam, spisovateľkám píšucim o výžive a tradičnej kuchyni, start-upom s inovatívnymi výživovými doplnkami a všetkým ostatným ženám, ktoré by prispeli svojimi skúsenosťami a názormi k zviditeľneniu svojej činnosti počas trvania výstavy EXPO Miláno 2015 a predstavili svoje uplatnenie v jednotlivých oblastiach podnikania.

Ohľadom ďalších informácií o podujatí kontaktujte p. Gaburová: maria.gaburova@mzv.sk

Pridaj komentár