Nerozumiem zákonom tejto krajiny, alebo kde sa podel zdravý rozum …

je tu začiatok nového roka a väčšinou si dávame predsavzatia, sľuby, méty, ktoré by sme chceli dosiahnuť …. aj ja som si dala jedno predsavzatie. Budem aspoň takouto formou upozorňovať na nezmyselné zákony tejto krajiny súvisiace s podnikaním, lebo im už prestávam rozumieť.

Možno mi moju interpretáciu predmetných nezmyslov pomôžete upresniť, možno pridáte svoje skúsenosti a možno sa nám podarí spolu upozorniť na niečo čo by sa mohlo vyriešiť spôsobom … kde je politická vôľa,tam je i cesta ….

Na začiatku roka ma veľmi zaujala novela zákona o elektronických registračných pokladniciach a tiež zmeny, ktoré boli v tejto oblasti odsúhlasené v zákone o dani z príjmov. V médiach sa skloňovali len povolania ako lekári, právnici alebo veterinári, na ktorých sa bude vzťahovať povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu. Keď som si pozrela upgradovanú verziu prílohy, ktorá vymenúva činnosti, pri ktorých je pokladnica potrebná, bude asi jednoduchšie vymenovať, ktorých povolaní sa táto povinnosť netýka. Tak okrem lekárov pribudli účtovníci, cestovné kancelárie, pohrebné služby, reklamné agentúry, poradenské služby ale aj tlmočníci, opravári a zariadenia poskytujúce ubytovacie služby. Toto je niečo, čo by som v predmetných zmenách ešte chápala ale poďme ďalej.

Od 1.1.2015 majú všetci výrobcovia povinnosť vyrábať a predajcovia predávať pokladnice, ktoré sú prispôsobené na online systém fungovania. A tu je prvý zádrhel – to ako má vyzerať a fungovať online systém a pripojenie špecifikuje MF SR vo svojej vyhláške, plus nové pokladne bude certifikovať colný úrad. Táto vyhláška však ešte neexistuje a nakoľko Colný úrad SR začne pokladnice certifikovať až 1.4.2015, v prechodnom trojmesačnom období budú výrobcovia a distribútori vydávať k pokladniciam vyhlásenie, že pokladňa spĺňa náležitosti zákona a je pripravená na on-line komunikáciu s finančnou správou, hoci po pravde to s určitosťou tvrdiť nemôžu.

Druhý zádrhel sa týka virtuálnych pokladní. Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu používať podnikatelia, ktorých počet vydaných pokladničných dokladov nie je viac ako 1000 za mesiac. Aby to nebolo také jednoduché, tak virtuálne pokladne môžu od 1.4.2015 začať používať, len tí podnikatelia, ktorí boli pridaní do zoznamu povinných novelou zákona. Všetci ostatní, ktorí už túto povinnosť používať pokladnicu mali do 1.4.2015 môžu virtuálnu pokladnicu používať až od 1.1.2016, napriek tomu že spĺňajú podmienku počtu vydaných dokladov.

Na mojom príklade je to krásne demonštrovateľné. Mám obchodnú prevádzku, kvôli ktorej mi vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu už pred 1.4.2015 ale zároveň poskytujem účtovné služby, pri ktorých mi táto povinnosť pribudne až 1.4.2015. Spĺňam podmienky počtu vydaných dokladov do 1000 za mesiac a keby som chcela začať používať virtuálnu registračnú pokladňu, predať fyzickú pokladňu a ušetriť tak na jej úprave na online formu ktorá skôr či neskôr postihne všetky skôr narodené pokladne nemôžem tak urobiť od 1.4.2015 ale musím si počkať ešte rok, do 1.1.2016.

Pridaj komentár