Financovanie podnikania žien na Slovensku

Milé respondentky,

v rámci výskumu zameraného na problematiku financovania podnikania žien na Slovensku, ktorý je súčasťou projektu „Výskum podpory ekonomickej sebestačnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva“ realizovaného Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Cieľom dotazníka je zhodnotiť vnímanie tejto problematiky zo strany podnikateliek a identifikovať potreby pre zlepšenia prístupu k financovaniu.

Vaše názory a skúsenosti sú pre tento výskum dôležité, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na výskumné účely. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

http://goo.gl/forms/pc52AbHxGQ

Pridaj komentár