Tretí ročník súťaže Women Innovators Prize

Európska únia zahájila tretí ročník súťaže Women Innovators Prize, ktorá odmení tri ženy na základe ich vynikajúcich výsledkov v oblasti inovácií a ich úspešného prevedenia na trh. Prvé miesto získa odmenu 100 000 EUR, druhé 50 000 EUR a tretie 30 000 EUR. Súťaž je otvorená pre všetky ženy, ktoré založili alebo sa podieľali na založení spoločnosti a ktoré v určitom okamihu svojej kariéry ťažili z financovania výskumu a inovácií v EÚ. Záujemkyne môžu posielať svoje prihlášky do 20. októbra 2015. Viac informácií na oficiálnej stránke podujatia: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 

Európska únia i tento rok oceňuje najlepšie projekty

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

 • Podpora podnikateľského ducha:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,

 • Investovanie do podnikateľských zručností:

oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností,

 • Podpora podnikateľského prostredia:

oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,

 • Podpora internacionalizácie podnikania:

oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,

 • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov:

oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,

 • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých:

oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Všetky potrebné informácie s registračným formulárov a manuálom sú zavesené na našej webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/novy-rocnik-sutaze-europska-cena-za-podporu-podnikania#.VOsVu9LriM9

 Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 29. máj 2015.

Národná porota vyberie 2 projekty do európskeho kola. Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 26. jún 2015.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu.

V minulom roku sa to súťaže zapojilo 358 projektov z 31 krajín. Národné poroty nominovali do európskeho kola 58 projektov.

Každý rok sa určia víťazi celoeurópskych ocenení, ktorí sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

Aj v roku 2012 bol  Slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný a dostal sa do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

podnikatelia

Slovenské MENTORKY získali nové mentoringové zručností v Rumunsku

V dňoch 4.-5. septembra sa v rumunskom meste Pitesti konal druhý workshop zameraný na rozvoj mentoringových zručností v cestovnom ruchu. Zúčastnili sa ho 12 mentori z Litvy, Rumunska a Slovenska. Program podujatia bol pre mentorov pripravený tak, aby si mohli na vlastnej koži vyskúšať úlohu mentora, mentee a pozorovateľa. Tiež sa dozvedeli o ďalších nástrojoch, ktoré im možu pomôcť pri mentorovaní, napr. vedenia denníka, zmluva s mentee apod. Mentori budú svoje skúsenosti z oblasti cestovného ruchu a  vedomosti získané z workshopov odovzdávať mentees, ktorí im boli zverení a s ktorými sa pravidelne stretávajú. Posledný workshop v rámci projektu EU Tourism Mentoring sa uskutoční v dňoch 27.-28. októbra 2014 vo Vilniuse, Litva. Viac informácií o projekte nájdete TU

Fínska spoločnosť hľadá spoluprácu na Slovensku

Fínska spoločnosť FinnSonic, ktorá ponúka riešenie pre priemyselné čistenie strojov, dielov a súčiastok hľadá záujemcov o spoluprácu na Slovensku. FinnSonic je známa po celom svete, ma 30 ročné skúsenosti v oblasti poskytovania ultrazukového čistenia a čistenia prostredníctvom sprejových roztokov. Sú držiteľmi ISO certifikátov: Systému manažérstva kvality (EN ISO 9001:2008) a Systému environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001:2004). Spoločnosť je zameraná na firmy pôsobiace vo výrobe vysoko hodnotných kovových dielov a spoločnosti, ktoré poskytujú servis, opravu a údržbu všetkých druhov energetických  motorov, vrátane motorov lietadiel.

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte: een@sbagency.sk; +421 2 502 44 526

Viac informácií o spoločnosti nájdete: TU.

Podnikateľský nápad roka 2014

Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlasuje súťaž Podnikateľský nápad roka 2014

Čo je Podnikateľský nápad roka

Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlásilo tretí ročník Podnikateľského nápadu roka. Ide o súťaž, ktorá má identifikovať a oceniť inovatívne podnikateľské nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie. Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR a podporujú ho špičkové spoločnosti z oblasti reklamy, telekomunikačného, poradenského a finančného sektora.

Kto sa môže prihlásiť do Podnikateľského nápadu roka 2014

Prihlásiť sa môže podnikateľ aj nepodnikateľ, ktorého vek je viac ako 18 a menej ako 40 rokov s akýmkoľvek podnikateľským nápadom, ktorý do konca roka 2012 nebol v navrhovanej podobe uvedený na trh.

Čo môžete získať v Podnikateľskom nápade roka 2014

Na základe rozhodnutia poroty budú udelené nasledovné ocenenia:

 •     Podnikateľský nápad roka 2014 pre najlepší podnikateľský nápad
 •     Orange StartApp pre najlepší startup v oblasti aplikácií
 •     Regionálny nápad roka pre najlepší nápad z východného, stredného a západného Slovenska

Na základe hlasovania verejnosti bude udelené ocenenie Populárny nápad roka 2014. Viac informácií o tom, čo môžu ocenené nápady získať nájdete na nasledujúcom linku TU.

Ocenený Podnikateľský nápad roka 2014 má možnosť získať:

 •     Investíciu z venture fondu J&T Ventures do výšky 300 000 EUR
 •     Právne poradenstvo od Kinstellar do výšky 10 000 EUR
 •     Daňové a ekonomické poradenstvo od BMB Leitner do výšky 10 000 €
 •     Služby reklamnej agentúry dvadsaťročia – Wiktor Leo Burnett do výšky 10 000 €

Ocenený Orange StartApp má možnosť získať:

 •     účasť v partnerskom programe Orange na podporu startupov orangepartner.com
 •     pomoc s propagáciou a distribúciou služby/aplikácie s využitím kanálov Orange Slovensko, a.s. (SMS, email, Orange Go…) v hodnote 30 000 €
 •     balík telekomunikačných služieb od Orange Slovensko, a.s. do výšky 1 200 €

Aj pre ďalších ocenených je pripravená podpora pri rozbehu podnikania. A v neposlednom rade všetci finalisti získajú spätnú väzbu od kredibilnej poroty -  od ľudí, ktorí biznisu rozujemú.

Ako a dokedy sa prihlásiť do Podnikateľského nápadu roka 2014

Stačí vyplniť on-line prihlášku, ktorá pozostáva z písomných informácií o tebe a o nápade a z prezentačného videa. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2014!

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!