zriadenie súkromných jasličiek« Back to Questions List

Dobrý deň, chcela by som si zriadiť súkromné jasličky, chcela by som si zobrať do prenájmu bývalé priestory MŠ od mesta. Kde mám začať, čo potrebujem k založeniu, kde mám isť, kde sa treba obrátiť ohľadne nejakých dotácii, eurofondov, a podobne. Ďakujem
Posted by holkova_kristina
Asked on 15 august, 2014 14:06
0

Dobrý deň, súkromnú materskú školu alebo jasle je môžné zriadiť prostredníctvom podnikateľskej činnosti ako SZČO, s.r.o alebo cez organizáciu nezaloženú za účelom podnikania, teda občianske združenie.
Je na vás, akou cestou sa rozhodnete ísť, či cestou podnikania alebo cestou neziskovej činnosti. Pri zakladaní teda platia aj rôzne nároky.
Pokiaľ sa rozhodnete ísť cestou podnikania, uvádzame vzory najčastejšie požívaných voľných živností v súvislosti s prevádzkovaním súkromnej materskej školy alebo jaslí:
- organizovanie voľného času detí
starostlivosť o deti v predškolských zariadeniach nezaradených do siete škôl, s výnimkou lekárskej starostlivosti a sociálnych služieb
prevádzkovanie súkromnej materskej školy
Živnostenské oprávnenie na podnikanie získate na miestne príslušnom Obvodnom úrade, kde sú zriadené Jednotné kontaktné miesta. Pokiaľ by ste sa rozhodli podnikať prostredíctvom obchodnej spoločnosti, proces založenia je pomerne zložitý, preto odporúčame osloviť právnika alebo spoločnosti, ktoré sa na zakladanie obchodných spoločností špecializujú alebo kúpiť už založenú spoločnosť.
V prípade, že chcete svoju činnosť vykonávať prostredníctvom oganizácie nezriadenej za účelom podnikania, najvhodnejšou formou je občianske združenie. K založeniu občianskeho združenia potrebujete trojčlenný prípravný výbor a stanovy, ktoré budú obsahovať cieľ, za účelom ktorého združenie vzniklo (výchova detí, podpora predškolského vzdelávania, organizovanie voľného času….) a aktivity, ktoré bude združenie za účelom dosiahnutia tohto cieľa vykonávať.

Posted by lukacovicova_jaroslava
Answered On 12 september, 2014 6:45